Margrete Rasmussen

Digitalt i biblioteket? Erfaringer fra Bergen

«Formidling av spill og annet digitalt innhold er en oppgave for biblioteket som vi ikke kan vente med å møte til bedre avtaler forhandles frem» skriver Margrete Rasmussen ved Bergen Offentlige Bibliotek i dette innlegget om deres digitale tilbud til barn og unge.

Ayoe Qvist Henkel under Nordisk barnebokkonferanse 2019 i Stavanger, foto: Niklas R. Lello

Når boka går online

Samtidig som barn og unge leser stadig færre bøker, øker tilgangen på smarttelefoner og tida vi bruker online eller i sosiale medier. Selv om det å lese og det å være på nett for mange er helt separate aktiviteter, viser forskeren Ayoe Quist Henkel at den nye medievirkeligheten også siver inn i litteraturen.

Å lese bildebok-apper sammen med barna: muligheter og begrensinger

Trude Hoel fra Lesesenteret presenter i denne teksten forskning på barns tilgang til litteratur gjennom bildebok-apper.

Ludonarrativ Harmoni – hvordan spill forteller historier

Interaksjon er et svært kraftig virkemiddel i historiefortelling, og ingen andre medier utnytter dette på en bedre måte enn spill, skriver Hanne Lien, høyskolelektor hos Westerdals i dette innlegget.