Å stille spørsmål til litteraturformidlingen – introduksjonsartikkel

‘Alle’ er enige om betydningen av høy kvalitet i litteraturformidlingen. Det gjør barn til bedre lesere samtidig som det gir dem kunstopplevelser. Men hva er egentlig litteraturformidling?

Å stille spørsmål til litteraturformidlingen – introduksjonsartikkel

‘Alle’ er enige om betydningen av høy kvalitet i litteraturformidlingen. Det gjør barn til bedre lesere samtidig som det gir dem kunstopplevelser. Men hva er egentlig litteraturformidling?

Fem mulige forutsetninger for å skrive skjønnlitterært

Hva er å skrive? Hva gjør skjønnlitterære forfattere? Hvordan skriver man en ungdomsbok? Å skrive er selvfølgelig prøving og feiling og smak og behag, akkurat som lesing.

Å tenke tekst på nytt

«Think outside the box» er et begrep som ofte brukes når man vil fremme nytenkning. I litteraturen og litteraturbransjen kan man nå erstatte boksen med boken. For det er kanskje nettopp ut av boken vi burde gå.

Illustrasjoner er ikke til pynt

Det er en økende internasjonal trend at bøker er illustrerte. Er det bare en motesving, eller er det en reell endring i bruk av illustrasjoner?

Visuell hverdag – nytt språk?

Posisjonene mellom det litterære og visuelle kunstfeltet er i endring. Er det bare ett språk for bilder som er «det riktige»?

Hvem er de kompetente barna?

Å iscenesette barnet som kunstner, kritiker og kurator er ikke en objektiv handling, men må forstås som et uttrykk for et bestemt barnesyn og kunstsyn.

Barnelitterær kunstopplevelse er som en lek, hvis den voksne lærer seg å holde munn

For å fremme barns litterære kunstopplevelser må de voksne lære seg å tie og slippe barnas egne opplevelser i møtet med verket frem.