Forskning og publisering ved NBI

Barne- og ungdomslitteratur er et ungt, men voksende forskningsfelt i norsk sammenheng. Fag som nordisk, litteraturvitenskap, lesevitenskap, kulturstudier og pedagogikk bidrar med ulike innfallsvinkler til forskningen. Temaene spenner fra forfatterskaps- og sjangerstudier til globaliserings-, migrasjons- og mangfoldsstudier, kjønnstematiske studier, og studier av tverrestetiske kunstformer og leseferdigheter blant barn og unge.

Hva gjør NBI?
Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet gjennom egen forskning, ved å drifte et eget forskningstidsskrift, arrangere forskningskonferanser, ha åpne forskningsforedrag i instituttets lokaler og samarbeide med høgskoler og universiteter.

 

BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift
Høsten 2010 lanserte NBI det nordiske forskningstidsskriftet BLFT – Barnelitterært Forskningstidsskrift. Her publiseres fagfellerefererte forskningsartikler i elektronisk form. BLFT  Barnelitterært forskningstidsskrift var et av resultatene av forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi, som arbeidet med å undersøke hvilke betingelser som styrer barnelitteraturens status. Dette treårige forskningsprosjektet (2010-2012) var et samarbeid mellom Norsk barnebokinstitutt, Høgskolen i Bergen, Universitet i Stockholm og det danske Center for Børnelitteratur. Prosjektet ble støttet av Kulturrådets satsning Kunstløftet.

Forskningsprosjekter
I perioden 2012-2014 gjennomførte NBI forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers. To stipendiater har vært knyttet til prosjektet. Prosjektet resulterte blant annet i boken Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier, Elise Seip Tønnessen (red.), Universitetsforlaget 2014, og boken mottok en internasjonal forskningspris, IRSCL-prisen, i 2015. Det ble også utviklet en ressursside for lærere og bibliotekarer fra prosjektet.

I 2016 lanserte NBI forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse,  i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark. Prosjektet, som pågikk til og med 2018,  undersøkte hva DKS-forestillingspraksisen kunne bety for de skrivekunstneriske prosessene, for litteraturformidlerens arbeidsprosesser, og for hvordan barn og unge opplever barnelitteratur i dag.

 

NBI-stipendet
Annethvert år deler instituttet ut NBI-stipendet til et aktuelt barnelitterært forskningsprosjekt, med midler fra Kari Skjønsbergs Minnefond. Frem til 2010 redigerte NBI også Årboka Litteratur for barn og unge.

 

Fagartikler
NBIs ansatte skriver også fagartikler om ulike tema, og noen ganger publiserer vi også artikler av eksterne skribenter. Resultatene publiseres på NBIs fagartikkelsider.