Oversikt over norsk fag- og forskningslitteratur

Norsk barnebokinstitutt presenterer årlig en oversikt over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Bibliografi 2018

Bibliografi 2017

Bibliografi 2016

Bibliografi 2015

Bibliografi 2014

Bibliografi 2013

Bibliografi 2012

Bibliografier 1997-2011