Bredt om sensur i barnelitteaturen

Vårt seminar om sensur i barnelitteraturen 14. september 2017 tegnet et bredt bilde av sensurlandskapet i flere deler av verden. Den skjulte sensuren og selvsensuren kan være vanskelig å oppdage, men viktig å være oppmerksom på.

Sensur av barnelitteratur – i Norge og verden

Barne- og ungdomslitteraturen sensureres på ulike måter i ulike deler av verden. For mange er det kanskje lettere å se for seg sensurering i andre land enn i Norge, men mye sensur foregår under overflaten og er vanskelig å oppdage.

Sensur og tabuer i arabisk barne- og ungdomslitteratur

Hvor, når og hvordan finner sensur sted i samtidslitteraturen for barn og unge i Libanon og den arabiske verden?

Sensurens mål er taushet

Selvfølgelig skal voksne passe på hva barna leser. Selvfølgelig, sier vi og er ferdig med det. Men er det så enkelt?

Children’s literature and censorship in Iran

Zohreh Ghaeni forteller om sensur av barnebøker i Iran: historisk praksis, før og etter revolusjonen og i nåtiden og fremover.

Bredt om sensur i barnelitteaturen

Vårt seminar om sensur i barnelitteraturen 14. september 2017 tegnet et bredt bilde av sensurlandskapet i flere deler av verden. Den skjulte sensuren og selvsensuren kan være vanskelig å oppdage, men viktig å være oppmerksom på.