Kurs og studiebesøk

Studiebesøk

NBI tar imot grupper på 10 personer eller mer etter avtale.
I tillegg til omvisning og orientering om instituttet, gis det tilbud om foredrag om ulike emner innen barne- og ungdomslitteratur.

Eksempler på foredragsemner ved studiebesøk:

•    Samspill mellom bilde og tekst i bildeboka
•    Nyere småbarnslitteratur
•    Nyere barnelitteratur
•    Nyere ungdomslitteratur

For å gjøre avtale, kontakt administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard på e-post: ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no
eller telefon 23 13 13 73.

Kurs for barnehageansatte

«Kom, så går vi inn og snoker» – nytt kurs om småbarnslitteratur

Behovet for oppdatert kunnskap om småbarnslitteratur er stadig økende. I tråd med den nye rammeplanen for barnehagenes innhold og oppgaver har Norsk barnebokinstitutt utviklet et nytt halvdagskurs. Kurset er for barnehagenes ansatte, og tar for seg dagens småbarnslitteratur med fokus på humor og alvor i nyere bildebøker, med vekt på hvordan nye bøker skaper leseraktivitet. Ta kontakt hvis du ønsker kurset for din barnehage, bydel eller kommune.

Den nye rammeplanen peker bl.a. på:

  • Barnehagenes arbeid med de yngste barna skal styrkes – bl.a. med språkstimulerende aktiviteter.
  • Barna skal oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.
  • Barna skal gis mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg.
  • Barnehagene skal fremme minoritetsbarnas norskspråklige kompetanse.
  • Personalet skal invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.
  • Barnelitteraturen av i dag er medskapende, og dette vektlegges også i planen. Personalet skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer.

For mange barnehager og deres ansatte kan det bli vanskelig å oppfylle disse kravene uten å ha kjennskap til dagens småbarnslitteratur. Vi oppfordrer barnehager, bydeler og ansvarlige for kommunale oppvekstetater til å ta kontakt med oss for å gi sine barnehageansatte ny kunnskap.

INNHOLD: Kurset vil ha fokus på humor og alvor i nyere bildebøker, med vekt på hvordan nye bøker skaper leseraktivitet.
OMFANG: Halvdagskurs á 3 timer.
KURSHOLDERE: NBIs utdanningsleder Dag Larsen eller litteraturpedagog Hanne Kiil – begge med lang erfaring i litteraturformidling.
STED: Kom til oss eller vi kommer til dere.

For mer informasjon: Kontakt administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard
på e-post: ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no

Skriverom, høsten 2017, foto: Niklas Lello
Skriverom, høsten 2017, foto: Niklas Lello

Skriverommet – for etablerte forfattere

Skriverommet er Norsk barnebokinstitutts tilbud til etablerte forfattere som ønsker å videreutvikle seg. Vi tilbyr kurs, workshops og faglig påfyll til barne- og ungdomsbokforfattere.

Ansvarlig for tilbudet er NBIs professor i skrivekunst, Hilde Hagerup. Her finner du mer om skriverom.