Reisebrev fra Iran 2016 – introduksjonsartikkel

På oppdrag fra Oslo International Rumi Festivals Cultural Exchange Program, besøkte vi høsten 2016 det iranske barnelitteraturmiljøet.

Read with me – et leseprosjekt i Iran

Zohreh Ghaeini presenterte under Barnebokfestivalen 2017 sitt prosjekt, Read With Me, et prosjekt som gjør kvalitetsbøker tilgjengelige for barn i Iran som vanligvis ikke har tilgang på bøker.

Reisebrev fra Iran 2016 – introduksjonsartikkel

På oppdrag fra Oslo International Rumi Festivals Cultural Exchange Program, besøkte vi høsten 2016 det iranske barnelitteraturmiljøet.

Om leseglede på konferanse i Teheran

Children’s Book Council trakk fullt hus da de avholdt sin andre konferanse; The Child, Literature and the Joys of Reading i Teheran høsten 2016.

Irans barnebokråd CBC

Children’s Book Council i Iran har som mål å øke nivået på barns lesing og kvaliteten på barnelitteratur, dette lærte vi i møte med organisasjonen.

Noen få inntrykk av iransk barnelitteratur

Den iranske barnelitteraturen fordrer en lyttende tilhører, innstilt på å lære. Kanskje gjelder det de fleste barnebøkene, men vi la også merke til eksempler som bryter med det autoritære barnesynet.

Skriveverksted i Teheran

Instituttet avholdt et todagers skrivekurs i Iran, for kommende iranske barne- og ungdomsbokforfattere.

Barnelitteraturhistorie og leseprosjekt i skoler i fattige provinser

Vi var på besøk ved The Institute for Research on the History of Children’s Literature, som ble opprettet for 55 år siden.