Barnelitteraturforskning 2016

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2016. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Se tidligere bibliografier

Bøker, bibliografier, statistikk og småskrift

Bjørkvold, Jon-Roar: Grunntonen. Små sanger – mektige spor. Freidig forlag 2016.

Bjørneboe, Sven Kærup. Tanta til Roald Dahl. Aschehoug 2016.

Bratberg, Øivind: Roald Dahl. Grensesprengeren. Dreyer 2016.

BU16. Innsiden. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2016.

Cranner, Alf: Fra Alf til Alf. Aschehoug 2016.

«Et uvanlig godt språkøre» – artikler om Alf Prøysen og språket. Red. av Karianne Hagen og Lars Anders Kulbrandstad. Oplandske Bokforlag 2016.

Falturiltu. Kjærleiken til nynorsk barnelitteratur gjennom ti år. Red. av Mari Moen Holsve. Norske barne- og ungdomsbokforfattere 2016.

Guanio-Uluru, Lykke: Ethics and form in fantasy literature: Tolkien, Rowling and Meyer. Palgrave MacMillan 2015.

Into the wind! Childrens book illustration from the Nordic countries [Per Dybvig, Stian Hole, Øyvind Torseter, Sissel Horndal og Máret Ánne Sara]. Kulturkind Germany / Nordic House Iceland 2016.

Jensen, Tom B.: Julehefter i krig og fred. 1940-1945. Pax 2016.

Lande, Anne Kristin: Barnelitteraturforskning 2015. Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur. (I: https://barnebokinstituttet.no/old2019/barnelitteraturforskning-2015/ )

Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016.

McCloud, Scott: Hva er tegneserier. Overs. av Alexander Leborg. Minuskel forlag 2016. [Utkom første gang på engelsk med tittelen Understanding comics i 1993]

Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016.

Nordberg, Harald: Popp-opp papp. «Popp-opp’er, pappsløyd og illustrasjoner». Utstillingskatalog. Galleri Grafill 2016.

Olsen, Vivian Zahl: Et liv med blyant og pensel. Genesis forlag 2016.

Masteroppgaver og doktoravhandlinger fra norske høgskoler og universitet

Aas, Ida: Bildebokappen – i gråsonen? En analyse av appen My Very Hungry Caterpillar i et intermedialitetsperspektiv. Høgskolen i Bergen 2016. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Alfsen, Stine Lauvvang: «Håret til mamma».  En tekststudie i ikonoteksten i to oppslag. Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015. (Master i norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Austrheim, Ruth Veslegard: Framstillingar av India i atlas for barn- og unge. Høgskolen i Bergen 2016. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs

Bakka, Anne Karen: Lesbarhet og læringsstrategier: Hvordan kan utformingen av den digitale versjonen av bildeboken Slangen i graset [av Hans Sande og Gry Moursund] påvirke elever på 4. trinns lesing? Høgskolen Stord/Haugesund 2014. (Master i IKT i læring, norskfaglig profil) [elektronisk ressurs]

Bjerkås, Karin: Jeg leser bare hvis jeg må. En statistisk og komparativ analyse av lesevaner og holdning til lesing på 7. og 10. trinn. Høgskolen i Oslo og Akershus 2015. (Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap) [elektronisk ressurs] 

Bjølgerud, Kaja: Hva er god sakprosa for barn? En undersøkelse av tre oversatte og fire prisnominerte norske bildebøker. Universitetet i Oslo 2016. (Master i nordisk) [elektronisk ressurs]

Brekkli, Connie: Å tolke en bildebok. Bruk av analysebegreper som verktøy i utviklingen av elevenes tolkningferdigheter. Universitetet i Oslo 2016. (Master i Lesing og skriving i skolen. Institutt for spesielpedagogikk). [elektronisk ressurs]

Bråten, Guro: Bearbeiding av kjensler gjennom bildebøker [Gro Dahle og Svein Nyhus: Bak Mumme bor Moni. Snill. Sinna Mann]. Høgskolen i Bergen 2016. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Dale, Trine: Spenninga mellom humor og alvor i møte med døden. Ei nærlesing av tre bildebøker for barn [Kitty Crowther: Lilla döden hälsar på. Pernilla Stalfelt: Dødenboken. Oskar K. og Dorte Karrebæk: Børnenes bedemand]. Høgskolen i Bergen 2015. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Eidslott, Ine Fiske: Med barnets blikk. En analyse av bildebøkene Sinna mann, Håret til Mamma og Akvarium av Gro Dahle og Svein Nyhus. Universitetet i Oslo 2016. (Master i nordisk) [elektronisk ressurs]

Engdal, Tuva Maria: Alice i Norge – en analyse av tre norske adaptasjoner av Alice’s Adventures in Wonderland. Universitetet i Oslo 2016. (Master i Litteraturformidling) [elektronisk ressurs]

Flåterud, Ingrid Jeanette: Ungdomslitteraturens naturpoetikk. En økokritisk analyse av et utvalg bestselgere i Norge i perioden 2010-2015. Høgskolen i Sørøst-Norge 2016. (Master i tverrfaglige kulturstudier) [elektronisk ressurs]

Førland, Aina: Det utsatte barnet. En analyse av tre romaner for barn og unge av Arne Svingen. Høgskolen i Hedmark 2015. (Masteroppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk)

Hegde, Grethe: Bildebok på 7.trinn. Hvordan kan en strukturert analysesamtale om ikonotekst styrke elevenes leseferdighet og gi nye leseopplevelser? Universitetet i Oslo 2013. (Master i Lesing og skriving. Institutt for spesielpedagogikk) [elektronisk ressurs]

Henriksen, Lene: Eventyr i moderne bildebøker. En bildebokanalyse og en resepsjonsstudie. Høgskolen i Hedmark 2015. (Master i kultur- og språkfagenes didaktikk)

Herum, Gro Elisabeth: Skjønnlitterær barnelitteratur og sosiale og emosjonelle vansker. Universitetet i Trondheim, NTNU 2014. (Master i pedagogikk)

Hoel, Trude: 6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok. Universitetet i Stavanger 2014.  (Ph.d.-avhandling, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning)

Iversen, Espen: Klima, kriser og ulikhet. Om utsatte mennesker og områder i bildeboken Hvorfor er jeg her? Høgskolen i Bergen 2016. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Karlsen, Anette Herland: Hvem er jeg? En komparativ studie av litterære karakterers flerkulturelle identitet i tre skandinaviske ungdomsromaner [Zulmir Bečević: Svenhammeds journaler. Baroch Tendler: Jakten. Conrad Fields: Minusmand]. Høgskolen i Bergen 2015. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Larsen, Silje Marie Eikrem: Barnebokappens form. Analyse av norske barnebokapper. Universitetet i Trondheim, NTNU 2016. (Master i Medievitenskap – visuell kultur) [elektronisk ressurs]

Ligård, Unni Strypet: Arbeid med skjønnlitteratur på ungdomstrinnet. En undersøkelse av jenters og gutters resepsjon av ungdomsromanen Nærmere Høst (2012) av Marianne Kaurin. Høgskolen i Hedmark 2015. (Master i kultur- og språkfagenes didaktikk)

Linhart, Silje Hernæs: «A wild stream of eyes»: Affect and identity in male-to-female transgender narratives for children and young adults. Universitetet i Oslo 2016. (Ph.d.-avhandling, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistisk fakultetet)

Lund, Thomas Hammerø: «Hagen er verden» – en analyse av hagens funksjon i Tormod Haugens Slottet det Hvite. Høgskolen i Bergen 2015. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Løkken, Mia Marie: Norske forlag i internasjonalt farvann: En kartlegging av det norske barnebokapplikasjonsmarkedet. Universitetet i Oslo 2016. (Master i litteraturformidling) [elektronisk ressurs]

Løwe, Marianne: Barneboka «Mikkel – en dreng der stammer». En vurdering av barneboka som materiale i behandling av barn som stammer. Universitetet i Oslo 2013. (Master i spesialpedagogikk) [elektronisk ressurs]

Michelsen, Maja: Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett. Universitetet i Oslo 2015. (Ph.d-avhandling, Institutt for medier og kommunikasjon, Det humanistiske fakultetet)

Mikkelsen, Monica: Picturebooks as crossover literature. A study of how readers in different ages perceive iconotext and themes in picturebooks [Anthony Browne: Gorilla. Look What I Got. Lemony Snicket and Jon Klassen: The Dark]. Høgskolen i Bergen 2016. (Master i undervisningsvitenskap med engelsk fagdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Mjelstad, Kaja: «[D]et finns äventyr som inte borde få finnas». Om vold og overgrep mot barn i de to romanene Janne, min vän og Leo og Mei. Universitetet i Oslo  2015. (Master i nordisk) [elektronisk ressurs]

Mjelva, Charlotte Bålsrud: ”Dom måste vara starka, tralala”. En feministisk lesning av Astrid Lindgrens Madicken (1960), Madicken och Junibackens Pims (1976) og Vi på Saltkråkan (1964). Universitetet i Oslo 2016. (Master i nordisk) [elektronisk ressurs]

Nielsen, Ane Nordsteien: I skyggen av skjønnlitteraturen. En litteratursosiologisk undersøkelse av Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for barn og unge. Universitetet i Oslo 2016. (Master i Litteraturformidling) [elektronisk ressurs]

Næsje, Ragnhild Louise: Nyere norsk fantasy for barn og unge, en analyse av Lars Mæhles Landet under isen (2009). Høgskolen i Hedmark 2016. (Master i Kultur- og språkfagenes didaktikk) [elektronisk ressurs]

Skogen, Ida: A postfeminist analysis of Katniss Everdeen as an action heroine in The Hunger Games Trilogy. Høgskolen i Hedmark 2015. (Master i kultur- og språkfagenes didaktikk)

Solli, Randi Finnvik og Merethe Sveinsvoll: Design av en interaktiv løsning for barnelitteratur på nettbrett. Universitetet i Trondheim, NTNU 2014. (Master ved Institutt for Produktdesign) [elektronisk ressurs]

Sollund, Vilde Haga: Nordisk Fantasy. Etableringen av en sjanger. Universitetet i Oslo 2016. (Master ved ILOS) [elektronisk ressurs]

Stenberg, Liv Randi: The appeal of Twilight. What attracts readers to the twilight saga? Universitetet i Agder 2013. (Master i engelsk)

Strandskogen, Marte Monsen: Hvilke tekster er det i denne klassen? En resepsjonsstudie av åtte niendeklassingers responser på den multikulturelle teksten Ser hodet mitt stort ut med denne? [av Randa Abdel-Fattah]. Universitetet i Stavanger2016. (Master i utdanningsvitenskap, norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Svoren, Marthe Kristin: Fart og sjølvtillit. Ein studie av tøffe jenter i eit utval nyare norske barnebøker. Universitetet i Oslo. (Master i allmenn litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Tandberg, Cathrine Elizabeth: Heltemotiv fra gresk mytologi i barne- og ungdomslitteratur. Hvordan har Rick Riordan i sitt forfatterskap om Percy Jackson tatt i bruk heltemotiv fra gresk mytologi, og hvilken betydning har dette for helterollen? Det teologiske menighetsfakultetet 2016. (Master i Krle)

Tveit, Åse Kristine: Rom for barn: Norske barnebibliotek i perioden 1914-35 og på 2000-tallet. Høgskolen i Oslo og Akershus 2016 (Ph.d.-avhandling. Bibliotek- og informasjonsvitenskap. Fakultet for samfunnsfag. HiOA)

Veum, Ellen Pauline Borch: I prosess med Hitler, Jesus og farfar. En studie av en tegneseriebiografi med særlig vekt på identitet. Høgskolen i Oslo og Akershus 2015. (Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap) [elektronisk ressurs]

Ystad, Synnøve Konstanse Linchausen: Den syke litteraturen. En komparativ analyse av Brødrene Løvehjerte og Faen ta skjebnen i et didaktisk perspektiv. Universitetet i Trondheim, NTNU 2016) (Master i norskdidaktikk)

Artikler i bøker og tidsskrift – (også elektroniske)

Aalstad, Nina: Abc for formidlere. (I: Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016)

Aisato, Lisa: Tingene mine. (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 1, 2016)

Andersson, Maria: I nivelleringens tid. Kön och konservatism i Carl Sundbecks Elsa i Upsala. (I: Edda, nr. 1, 2016)

Arnes mangfoldige barnebokverden [Arne Svingen] (I: Bok & samfunn, nr. 7/8, 2016)

Aspeli, Widar: Den Ene og De Andre; forfattere i formidling. (I: Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016)

Baird, Adela, Janet Laugharne, Eva Maagerø and Elise Seip Tønnessen: Child readers and the worlds of the picture book [bl.a. om Svein Nyhus: Pappa. (I: Children’s Literature in Education, nr. 1, 2016)

Belsvik, Rune: Kven er det som sitt der og skriv. (I: Falturiltu. Kjærleiken til nynorsk barnelitteratur gjennom ti år. Red. av Mari Moen Holsve. Norske barne- og ungdomsbokforfattere 2016)

Betanzo, Elen: Hverdagens sabotører. Intervju med utgavens poet Jan Grue. (I: BU16. Innsiden. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2016)

Betanzo, Elen: Uansett hva disse gutta gjør, så er jeg med dem [Tot Fretheim]. (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 3, 2016)

Biggs, Ben: Mytene om Robin Hood. (I: Aftenposten Historie, nr. 5, 2015)

Birkeland, Tone: Forhandling om natur – kultur. En økokritisk lesning av Jörg Müller og Jörg Steiners bildebok Kaninliv (1978) (I: BLFT, vol. 7, 2016)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Blekkspruten kommer [Gro Dahle og Svein Nyhus]. (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 3, 2016)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Lyrikk som kan vare lenge [Ruth Lillegraven, Torgeir Rebolledo Pedersen, Thoman Marco Blatt]. (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 4, 2016)

Bjørlykke, Oskar Stein: Å skrive for born. (I: Falturiltu. Kjærleiken til nynorsk barnelitteratur gjennom ti år. Red. av Mari Moen Holsve. Norske barne- og ungdomsbokforfattere 2016)

Bjørnstad, Taran L.: Ungdom, unge voksne, young adult eller crossover. Vil en mer konsekvent målgruppedefinisjon bidra til at vi når flere lesere? (I: BU16. Innsiden. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2016)

Brandt, Maria: Bildemagi. Magikon forlag. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2016)

Bratland, Kari: Jenter, forbilder og foreldre. Et historisk blikk på Ibsens Vildanden og den tidas pikebøker. (I: Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Red. av Torgeir Haugen og Inger Marie Lindboe. Vidarforlaget 2016)

Bø, Gudleiv: Skjønnheten og uhyret på dansk og norsk. Verdenslitteratur for barn og nasjonallitteratur for voksne. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Christensen, Nina: Lyden af vrede. Om Thobjørn Egners karakter tante Sofie på dansk og norsk i skrift og tale. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Dahle, Gro: Hevnens triumf! Om Dustene og Roald Dahls forfatterskap for barn. (I: Vinduet, nr. 2, 2016)

Druker, Elina: ABC for father and mother and me. Representations of children as consumers in the picturebook of the interwar period [bl.a. om Marie Walle og Atelier E.O.]. (I: Problemy Wczesnej edukacji. Issues in early education, nr. 3, 2016)

Dybvik, Hilde: Bildeboka Don Fridtjof. Lek med Ibsen-referanser. (I: Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Red. av Torgeir Haugen og Inger Marie Lindboe. Vidarforlaget 2016)

Dybvik, Hilde: Litteratur i barnehagen – et spørsmål om kvalitet? (I: Barnekultur. Red. av Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen. Cappelen Damm 2016)

Dymel-Trzebiatowska, Hanna: Visual representations of war in Polish and Scandinavian pivturebooks. A metaphorical perspective [bl.a. om Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus: Krigen]. (I: Problemy Wczesnej edukacji. Issues in early education, nr. 3, 2016)

Eek, Birgitte: En fabel for de stemmeløse? – Om fakta og fiksjon i litteratur om klima. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/category/vare-fagartikler/ Den barnelitterære fortellerstemmen)

Eek, Birgitte: Møte ved bildekanten – intervju med Fam Ekman (I: https://barnebokinstituttet.no/old2019/aktuelt/mote-ved-bildekanten-intervju-med-fam-ekman/ )

Eek, Birgitte: Visuell hverdag – nytt språk? (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/category/vare-fagartikler/ Å stille spørsmål til litteraturformidlingen)

Egeland, Marianne: Digitalisert resepsjon av en klassiker: Louisa May Alcott i Bokhylla.no. (I: Tidsskriftet Sakprosa, nr. 2, 2016) [elektronisk ressurs]

Egeland, Marianne: «Du store alpakka» – eller «cor-wumph»? Historien om Stompa, Jennings og kostskoleromanen. (I: Edda, nr. 2, 2016)

Egeland, Marianne: Stompa-koden: Oppskrift på en adaptasjonssuksess. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Eidsvåg, Inge: «Alf Prøysen, en stor dikter, kanskje den største i etterkrigstida? Ja. Men pedagog?» (I: http://www.utdanningsnytt.no/debatt/2015/juni/alf-proysen-en-stor-dikter-kanskje-den-storste-i-etterkrigstida-ja.-men-pedagog/ )

Emanuelsen, Marius: «Der inne / i flammene». En usympatisk lesning av en sympatisk norsk BU-litteratur anno 2016. (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 1, 2016)

Emanuelsen, Marius: Mørk floke, lysende prosa – om Heidi Sævareids forfatterskap. (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 3, 2016)

Emanuelsen, Marius: Pest, ild og tillit – en lesning av årets nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2016? (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 2, 2016)

Erstad, Veronika: Debut med Kattejenta. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2016)

Forfatteren. En honningsøt idé [Lena Lindahl]. (I: Bok & samfunn, nr. 3, 2016)

Forfatteren. Fortel livshistoria med dikt [Ruth Lillegraven]. (I: Bok & samfunn, nr. 7/8, 2016)

Furevikstrand, Tor Egil: Soga om hobbiten Bilbo – norrøne motiv i Hobbiten av J.R.R. Tolkien. (I: Norsklæraren, nr. 2, 2016)

Gjerde, Christian Wiik: Endelig! (I: Barnebokforum, nr. 1, 2016)

Gjessing, Mona: Kontrollert slenrende. Om Mari Kanstad Johnsens metode. (I: NUMER 109, nr. 3, 2016)

Guanio-Uluru, Lykke: Dumbledore’s ethos of love in Harry Potter. (I: J. K. Rowling: Harry Potter. New Casebooks. Red. av Cynthia J. Hallett og Peggy J. Huey. Palgrave Macmillan 2012)

Guanio-Uluru, Lykke: Female focalizers and masculine ideals: Gender as performance in Twilight and The Hunger Games. (I: Children’s Literature in Education, nr. 3, 2016)

Guanio-Uluru, Lykke: Fortellerstrategier og leserhenvendelser i nordisk barnekrim. LasseMaja og Detektivbyrå nr. 2. (I: Barnboken, vol. 39, 2016)

Gulbraar, Agnethe: Ungdomsbøker 2016. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2016)

Hagerup, hilde: Fem mulige forutsetninger for å skrive skjønnlitterært. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/category/vare-fagartikler/ Å stille spørsmål til litteraturformidlingen)

Hallen, Marit: Fortell mer! (I: Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016)

Halsnes, Line: Om å bli refusert, den fleskete andreboka og om å bli klappet med hårene. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2016)

Hansen, Lars Ditlev: Omstridt poet og imperiets forkjemper – men Kipling var mest barnas forfatter. (I: Aftenposten Historie, nr. 3, 2016)

Haraldsen-Jupskås, Vidar Olav: Et litterært regnestykke: Litteraturformidling i klasserommet. (I: Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016)

Harper, Morten: Bilder fra en babelsk barndom. (I: NUMER 108, nr. 2, 2016)

Harper, Morten: Streken er alene hjemme. (I: NUMER 110, nr. 4, 2016)

Helgesen, Petra J.: En dobbelt gave. Litteraturformidlingens motivasjon og uttrykk. (I: Barn, kunst og kultur. Red. av Marit Bakkes og Sidsel Bjerke Hommersand. Universitetsforlaget 2013)

Hovland, Ragnar: Reisa og målet. (I: Falturiltu. Kjærleiken til nynorsk barnelitteratur gjennom ti år. Red. av Mari Moen Holsve. Norske barne- og ungdomsbokforfattere 2016)

Hva du ikke kan løpe i fra. Månedens barnebokfjes [Lene Ask]. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2016)

Indregard, Pål Brekke: Samtaler om litteratur. (I: Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016)

Jensen, Eiler: Trolden, der havde gemt sit hjerte [Øyvind Torseter: Mulegutten]. (I: Børn & Bøger, nr. 4, 2016)

Johannesen, Elisabeth Hovde: Senmoderne bildebøker i barnehagen. (I: Barn, nr. 3, 2016)

Kamfjord, Vilde: Formidling i Den kulturelle skolesekken. (I: Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016)

Karlsen, Ole: Forskning med vind i seilene [Alf Prøysen]. (I: http://www.ballade.no/sak/proysen-forskning-med-vind-i-seilene/ )

Kiil, Hanne: «Og det fins vel nye fiender?» [om Anna Höglund:  Dette snakker man bare med kaniner om]. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/category/vare-fagartikler/ Å stille spørsmål til litteraturformidlingen)

Knudsen, Marianne Koch: Roald Dahl som kontroversiell barnebokforfatter. (I: Vinduet, nr. 2, 2016)

Koefoed, Holger: Finn Graff og hans arkiv fra 50 år som avistegner. (I: NUMER 107, nr. 1, 2016)

Koritzinsky, Roskva: Forvandlinger [Roald Dahl]. (I: Vinduet, nr. 2, 2016)

Krogstad, Atle: The family house chronotope in three picturebooks by Gro Dahle and Svein Nyhus: idyll, fantasy, and threshold experiences. (I: BLFT, vol. 7, 2016)

Krosshus, Tone Cronblad: Teater og kjønn. En analyse av hvordan Mary Lennox kommuniseres i Den hemmelege hagen. (I: Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 1, 2016)

Kuhn, Camilla: Kjappe spørsmål i studio/atelier [Eivind Gulliksen, Kristin Roskifte, Åshild Irgens, Øyvind Torseter]. (I: NUMER 109, nr. 3, 2016)

Kvernsjøli, Hans: Byggesteiner til en utvidet forståelse av fantasy. (I: Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, nr. 2, 2016)

Kårevik, Oddmund: Hjartespråk [Antoine de Saint-Exupéry: Den lille prinsen]. (I: Bok og bibliotek, nr. 5, 2016)

Kårevik, Oddmund: Så målar eg over sorga med grønt. Ei hylling til Eva Jensen. (I: Bok og bibliotek, nr. 3, 2016)

Lande, Anne Kristin: Bøker eller skulptur, eller kanskje begge deler? (I: Nordberg, Harald: Popp-opp papp. «Popp-opp’er, pappsløyd og illustrasjoner». Utstillingskatalog. Galleri Grafill 2016)

Lande, Anne Kristin: Harald Beche-Wiig. Bibliografi 1971-2015. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Larsen, Dag: dette burde være en artikkel om å slå inn åpne dører. Derfor handler det om rom. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/category/vare-fagartikler/ Å stille spørsmål til litteraturformidlingen)

Larsen, Ellen: Illustrasjoner er ikke til pynt. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/category/vare-fagartikler/ Å stille spørsmål til litteraturformidlingen)

Leppälahti, Merja: Korpinkehät – fantasiailmiö Norjasta [om Siri Pettersen: Ravneringene]. (I: Onnimanni, nr. 4, 2015)

Lie, Bjørn Rune 1977- . (I: Something about the author, vol, 291, Gale 2016)

Lilleheier, Svan-Magne: Historisk blikk på barne- og ungdomslitteraturen. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2016)

Linde, Heidi: Om viktigheten av gode norsklærere, kjønnsperspektiv i barnelitteraturen og om hvorfor jeg er tilbøyelig til å si at jeg elsker Den kulturelle skolesekken (og liknende tiltak som fremmer møter mellom skoleelever og forfattere). (I: Barn, kunst og kultur. Red. av Marit Bakkes og Sidsel Bjerke Hommersand. Universitetsforlaget 2013)

Lisa Aisato. Illustrator – Norway. (I: Bookbird, nr. 2, 2016)

Lund, Inger Wold: Pustehull i hverdagen [Roald Dahl]. (I: barnebokkritikk.no)

Lunde, Stein Erik 1953- (I: Something about the author, vol 294, Gale 2016)

Malfang, Ragnhild: Leve, lese, leke – Litteraturformidling som levemåte. (I: Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016)

Malfang, Ragnhild: «Tenk hva slags forfattere vi går glipp av!» – En samtale med Sally Gardner. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2016)

Máret Ánne Sara. (I: Into the wind! Childrens book illustration from the Nordic countries. Kulturkind Germany / Nordic House Iceland 2016)

Mjør, Ingeborg: Politikk og estetikk i barnelitteraturkritikken. Pappa er sjørøvar (2011) av Hans Sande og Silje Granhaug. (I: Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Red. av Sissel Furuseth, Jahn Thon og Eirik Vassenden. Universitetsforlaget 2016)

Mjør, Ingeborg og Eirik Vassenden: [Sonja Hagemann]. (I: Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Red. av Sissel Furuseth, Jahn Thon og Eirik Vassenden. Universitetsforlaget 2016)

Mollerin, Kaja Schjerven: Store forventninger [Roald Dahl]. (I: Vinduet, nr. 2, 2016)

Morland, Siri: Hvordan skape lesere? (I: Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016)

Moursund, Jill: Balansekunst. Om virkemidler og form i bildebokillustrasjon. (I: NUMER 109, nr. 3, 2016)

Nagel, Lisa Marie: Hvem er de kompetente barna? (I: http://www.periskop.no/hvem-er-de-kompetente-barna/ )

Naveen, Neha: Mitt år som debutant – noen erfaringer. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2016)

Naveen, Neha: Å tenke tekst på nytt. (I: barnebokkritikk.no og i: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/category/vare-fagartikler/ Å stille spørsmål til litteraturformidlingen)

Nikolajeva, Maria: Äventyrländer: Lewis Carroll och Zinken Hopp. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Nilssen, Olaug: Gud og spesialpedagogikk – eit forsøk på å plassere Bergljot K. Nordal i ein veldig rar bås. (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 3, 2016)

Nok en barnslig fulltreffer! Barnebokfestivalen. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2016)

Norberg, Ulf: Alf Prøysens teskedsgummasagor i Inga och Ulf Peder Olrogs svenska översättning. (I: «Et uvanlig godt språkøre» – artikler om Alf Prøysen og språket. Red. av Karianne Hagen og Lars Anders Kulbrandstad. Oplandske Bokforlag 2016)

Nordstoga, Sveinung: Minne, mediering, meining. Teksttransformasjon som pedagogisk fenomen i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen (1902-1906). (I: Tidsskriftet Sakprosa, nr. 1, 2013) [elektronisk ressurs]

Nortun, Harald: Adam i Evas drakt. Eit eksperiment med kjønn. (I: BU16. Innsiden. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2016)

Oksfjellelv, Berit: Vellykka leselett og ordlaust. (I: Norsklæreren, nr. 3, 2016)

Ommundsen, Åse Marie: Barndom i nordisk barnelitteratur frå 1950 til 1950. Nedslag i tre nordiske klassikere. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Ommundsen, Åse Marie: Billedbøger mellem læsere. Kontroversielle billedbøger i Norge og Danmark. (I: Passage 75. Børnelitteratur nu! Passage 2016)

Ommundsen, Åse Marie: Til ungdommen: Fra dikt til dokumentarfilm. (I: Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter. Red. av Unni Langås og Karin Sanders. Portal, 2016)

Parr, Maria: Ein mammut. (I: Falturiltu. Kjærleiken til nynorsk barnelitteratur gjennom ti år. Red. av Mari Moen Holsve. Norske barne- og ungdomsbokforfattere 2016)

Per Dybvig. (I: Into the wind! Childrens book illustration from the Nordic countries. Kulturkind Germany / Nordic House Iceland 2016)

Prøysen, Elin: Ei vise om ei vise – og mange flere [Alf Prøysen]. (I: Aftenposten Historie, nr. 6, 2014)

Prøysen, Elin: Historien om ei (muse)vise. (I: Aftenposten Historie, nr. 11, 2015)

Prøysen, Elin: Klassereise for julestjerna og Jordmor-Matja. Julevisa for alle. (I: Aftenposten Historie, nr. 11, 2016)

Rees, Ellen: Den barmhjertige Ibsen: Simon Strangers Gjengangeren. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Roll-Hansen, Dina: Leksjoner i overlevelse. Om andre verdenskrig i russisk barnelitteratur. (I: Vinduet, nr. 1, 2016 og på: https://barnebokinstituttet.no/old2019/aktuelt/leksjoner-i-overlevelse-om-andre-verdenskrig-i-russisk-barnelitteratur/ )

Ropeid, Kirsten: En enestående forfatter [Agnes Eriksen]. (I: Utdanning, nr. 8, 2016)

Ropeid, Kirsten: Fra katastrofe til suksess. Aktuelt navn [Anders Nordmo Kvammen]. (I: Utdanning, nr. 11, 2016)

Rønne, Nina Nordal: Interview with Xueting Yang. Debuting with Gjemsel this spring. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2016)

Røssland, Ingelin: Ekte superheltar har beina på jorda. (I: Falturiltu. Kjærleiken til nynorsk barnelitteratur gjennom ti år. Red. av Mari Moen Holsve. Norske barne- og ungdomsbokforfattere 2016)

Sande, Hans: Grensejeger. (I: Falturiltu. Kjærleiken til nynorsk barnelitteratur gjennom ti år. Red. av Mari Moen Holsve. Norske barne- og ungdomsbokforfattere 2016)

Schiedermaier, Joachim: Bilde mot tekst. Tegneseriens strukturelle parodi. Eksemplet Jasons Hemingway (2006). (I: Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter. Red. av Unni Langås og Karin Sanders. Portal, 2016)

Schiefauer, Jessica: Vem ska läsa om att vara ung? (I: BU16. Innsiden. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2016)

Schäffer, Anne: Bildebøker. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2016)

Schäffer, Anne: Messe for visuell litteratur. (I: NUMER 108, nr. 2, 2016)

Sissel Horndal. (I: Into the wind! Childrens book illustration from the Nordic countries. Kulturkind Germany / Nordic House Iceland 2016)

Skyggebjerg, Anna Karlskov: Brutalitet og sødme. Isbjørnliv i danske børnebøger. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Solberg, A. Audhild: «Swishboggled and sloshbunkled». Kunsten å vere redaktøren til Roald Dahl. (I: Vinduet, nr. 2, 2016)

Sortland, Bjørn: Kvifor skriv du barnebøker… (I: Falturiltu. Kjærleiken til nynorsk barnelitteratur gjennom ti år. Red. av Mari Moen Holsve. Norske barne- og ungdomsbokforfattere 2016)

Spanthus, Victoria Jelsø: Ung bokvår. Barne- og ungdomsbokvåren [bl.a. om Ingrid Ovedie Volden]. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2016)

Steinfeld, Torill: Strandet på en øde øy – noen nedslag i robinsonadens historie. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Steenberg, Nora: Høstens nykommer? Barnebokhøsten. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2016)

Steenberg, Nora: Roald Dahl 100. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2016)

Steenberg, Nora: En viktig bok om klining og Oreo-kjeks [Becky Albertalli]. (I: Bok & samfunn, nr. 6, 2016)

Stian Hole. (I: Into the wind! Childrens book illustration from the Nordic countries. Kulturkind Germany / Nordic House Iceland 2016)

Stokke, Regine 1991-2009. (I: Something about the author, vol 298, Gale 2016)

Storeide, Anette Homlong. «Han skulle være så våken, så våken» – Frithjof Sælens litterære motstandskamp mot nazismen. (Nytt blikk, 2016)

Storrusten, Kristin: Litteraturformidling i sosiale medier. (I: Les meg. Håndbok i litteraturformidling. Red. av Nina Aalstad. Ena 2016)

Stranger, Simon: [Flukt: f vingepar, lån fra ty. flucht, eng. flight, å fly] (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 1, 2016)

Stranger, Simon: Om å lese. (I: BU16. Innsiden. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2016)

Strolz, Martina: Sista skriet [om Edvard Munchs Skriket]. (: Bild & Bubbla, 204, nr. 3, 2015.)

Størkson, Cecilie: Tegneserien i bevegelse. Om forskningsarbeidet Frozen Moments in Motion. (I: NUMER 108, nr. 2, 2016)

Sunne, Linn T.: Å fortelle uten ord [Lene Ask og Mari Kanstad Johnsen]. (I: BU16. Innsiden. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2016)

Svensen, Åsfrid: Kryssbelysning av verdensproblemer: Simon Strangers Barsakh-trilogi. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Sævareis, Heidi: Meg Rosoff – Total empati. (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 1, 2016)

Takle, Cecilie: Sakprosa på barns premisser. (I: Bokvennen Litterær Avis, nr. 4, 2016)

Tor Åge Bringsværd. Author – Norway. (I: Bookbird, nr. 2, 2016)

Tveit, Åse Kristine: Hettebøker med pelskant. En klassisk løype gjennom Svalbardlitteraturen. (I: Bok og bibliotek, nr. 2, 2012)

Tveit, Åse Kristine and Anne Mangen: A joker in the class. Teenage readers’ attitudes and preferences to reading on different devices. ((I: Library & Information Science Research, nr. 3-4, 2014)

Tveit, Åse Kristine og Anne Mangen: En joker i klasserommet. Tenåringsleserens holdninger til, og opplevelser av lesing på ulike plattformer. ((I: Bok og bibliotek, nr. 1, 2015)

Tønnessen, Elise Seip: Bildebokresepsjon på skjerm; nye erfaringer av det litterære. (I: Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter. Red. av Unni Langås og Karin Sanders. Portal, 2016)

Urberg, Ingrid: Pictures first: A journey through Øyvind Torseter’s universe. (I: Bookbird, nr. 4, 2014)

Vekker liv i bestemors bøker og bakst [Villa Thrap Wahl]. (I: Bok & samfunn, nr. 7/8, 2016)

Waage, Lars Rune: «En tur til Sydpolen var ingen match for en brite!» Konstruksjon av «nasjonalitet» og «maskulinitet» i Jon Ewos Spillet om Sydpolen (2011). (I: Barn, nr, 1, 2016)

Westerås, Lene E.: «Heksene» og uhyggeligheten: en ode til Roald Dahl. (I: barnebokkritikk.no)

Westin, Boel: Kulturkaninen: Bruk, betydelser, barnelitteratur. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Økland, Einar: Kråkefot. (I: Falturiltu. Kjærleiken til nynorsk barnelitteratur gjennom ti år. Red. av Mari Moen Holsve. Norske barne- og ungdomsbokforfattere 2016)

Ørjasæter, Kristin: Barnelitterær kunstopplevelse er som en lek, hvis den voksne lærer seg å holde munn. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/category/vare-fagartikler/ Å stille spørsmål til litteraturformidlingen)

Ørjasæter, Kristin: Å stille spørsmål til litteraturformidlingen – introduksjonsartikkel (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/category/vare-fagartikler/ Å stille spørsmål til litteraturformidlingen)

Österlund, Mia: Queera underströmmar i Tove Janssons poetik. Från muminsviten till Den ärliga bedragaren. (I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Red. av Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Novus forlag 2016)

Østerås, Bergljot og Gudrun Sælen Halmrast: Nye møter med Rødhette og ulven. (I: Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 3-4, 2015)

Øvland, Gjertrud: Barnebøker. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2016)

Øvland, Gjertrud: Faglitteratur. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2016)

Øyvind Torseter. (I: Into the wind! Childrens book illustration from the Nordic countries. Kulturkind Germany / Nordic House Iceland 2016)

22.03.17