Barnelitteraturforskning 2013

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2013. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Bøker, bibliografier, statistikk og småskrift

Arneberg, Sofie: Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i Norge 2012
(I: https://barnebokinstituttet.no/old2019/artikkel/1370/statis… Publisert 16.12.2013)

Boiesen, Heidi Cortner: Outstanding books for young people with disabilities 3013. IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People 2013

BU1303. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2013

BU1304. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2013

En Dør til Asbjørnsen og hans verden. Red. av Erik Henning Edvardsen. Asbjørnsenselskapet, Norsk folkeminnelag og Aschehoug 2012. (Norsk Folkeminnelag, 166. Juletræet, nr. 5)

En fanfar för bilderboken! Redaktion Ulla Rhedin, Oscar K. och Lena Eriksson. Alfabeta 2013. [bl.a. om norske bildebøker]

Grimnes, Lise Forfang: Suzanne Collins. Les i skolen. Biblioteksentralen 2013

Gutter og lesing. Red. av Kåre Kverndokken. Fagbokforlaget 2013. (LNUs skriftserie, nr. 194)

Jenter og makt! Kari Skjønsberg-dagene 2013. Jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen. Red. av Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg. Nasjonalbiblioteket 2013. (Bibliotheca Nova, 2-2013)

Lande, Anne Kristin: Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2012
(I: https://barnebokinstituttet.no/old2019/artikkel/1295/barnelitteraturforskning-2012 )

Looking out and looking in. National identity in picturebooks of the new millennium. Ed. by Åse Marie Ommundsen. Novus Press 2013.

Om det store i det små. Hans Aanrud 150 år. Red. av Geir Haugsbakk, Hans-Jørgen Wallin Weihe og Ivar B. Blekastad. Gausdal historielag 2013.

Prøysen-bibliografi. Litteratur av og om Alf Prøysen. Av Elin Grønneberg og Karianne Hagen. Nasjonalbiblioteket og Høgskolen i Hedmark, 2014. [elektronisk ressurs]. www.nb.no/bibliografi/proysen/

Schreiber, Lillia Enger: So ro godt barn. Voggeviser og barneregler. Norsk Folkeminnelag og Aschehoug 2009

Sunne, Linn T.: Jo Nesbø. Les i skolen. Biblioteksentralen 2013

Masteroppgaver og doktoravhandlinger fra norske og utenlandske universitet

Berry, Charlotte: Publishing, translation, archives. Nordic children’s literature in the United Kingdom, 1950-2000. University of Edinburg 2013. (PhD-avhandling)

Grundvig, Victoria: Can picture books in the English classroom lead to increased reading comprehension? Høgskolen i Østfold, Avd. for økonomi, språk og samfunnsfag 2012. (Masteroppgave i Fremmedspråk i skolen – Engelsk) [elektronisk ressurs]

Guanio-Uluru, Lykke H.A.: Best-selling ethics. A literary analysis of ethical aspects of J.R.R.

Tolkien’s The Lord of the Rings and J.K. Rowling’s Harry Potter series.  Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Oslo 2013. (PhD-avhandling)

Gulbrandsen, Renate: Tilnærmet lik. Om endringene i fremstillingen av vampyrer fra Bram Stokers Dracula til Charlaine Harris’ Dead until Dark og Stephenie Meyers Twilight. Universitetet i Oslo 2012. (Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk) [elektronisk ressurs]

Hamre, Kjellaug: Suzanne Collins’ Hunger Games Trilogy and Social Criticism. Universitetet i Oslo 2013. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Lundervold, Lene: Harry Potter and the Different Accents. A sociolinguistic study of language attitudes in Harry Potter and Game of Thrones. Universitetet I Bergen 2013 (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Muller, Marie Lid: Literary prizes and literary taste. A comparative study of prizes given to children’s books. Universitetet I Oslo 2011. (Masteroppgave i nordisk litteratur) [begrenset tilgang]

Nystøyl, Narve Kragset: Writing under the spiritual influence. World views in George MacDonald’s Phantastes and C.S. Lewis’s The Chronicles of Narnia. Universitetet i Oslo 2013.  (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Olsen, Lisa Therese: The Ethics of Albus Dumbledore. A critical discussion of professor Dumbledore as a moral leader and ideal in the Harry Potter series. Universitetet i Oslo 2013.  (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Solbakken, Anne Tangerud: «Jeg fant ikke hav, og jeg fant ingen himmel, men hverdagens melankoli». Ei lesning av Alf Prøysens viser. Universitetet i Oslo 2012. (Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Weyde, Marie Veronica: ”Ska hon alltid vara på väg?” Identitet og tilhørighet i Annika Thors romanserie En ö i havet (1996), Näckrosdammen (1997), Havets djup (1998) og Öppet hav (1999). Universitetet i Oslo 2013. (Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteratur og språk , Lektor- og adjunktprogrammet) [elektronisk ressurs]

Aarem, Helene: Litteratur og samfunn. Sven Morens skjønnlitterære bok Storskogen (1904) i et litteratursosiologisk perspektiv, med hovedfokus på samfunnet i litteraturen. Universitetet i Oslo 2013. (Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteratur og språk , Lektor- og adjunktprogrammet) [elektronisk ressurs]

Aasan, Solrun Holm: Fantasivenner med varig appell? En sammenligning av Anne-Cath. Vestlys første bøker om Lillebror og Knerten (1962-64) og Finn Havrevolds Marens lille ugle (1957). Universitetet i Oslo 2012. (Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteratur og språk, Lektor- og adjunktprogrammet) [elektronisk ressurs]

 

Artikler i bøker og tidsskrift – (også elektroniske)

Andersson, Rune Johan: Maleboka – tegnernes glemte attåtnæring [om Einar Økland: Norske malebøker]. (I: NUMER 95, nr. 1, 2013)

Arneberg, Sofie og Anne Kristin Lande: Kari Skjønsberg-dagene og Kari Skjønsberg-prisen. (I: Jenter og makt! Kari Skjønsberg-dagene 2013. Jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen. Red. av Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg. Nasjonalbiblioteket 2013. (Bibliotheca Nova, 2-2013))

Aspeli, Widar: Om å omgå det gjenkjennbare.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/serieli…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Bache-Wiig, Harald: Barna som de gamles beste venn? Partnerskap mellom barndom – alderdom i fortellinger av Hans Aanrud. (I: Om det store i det små. Hans Aanrud 150 år. Red. av Geir Haugsbakk, Hans-Jørgen Wallin Weihe og Ivar B. Blekastad. Gausdal historielag 2013)

Bache-Wiig, Harald: Frislepp for det barnlige – Prøysens bidrag til fornyelse av norsk sangkultur for barn. (I: Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk. Red. av Ole Karlsen. Oplandske bokforlag 2013)

Bakken, Bjarte: Når ungdom bestemmer [om Uprisen]. (I: Norsklæraren, nr. 1, 2013)

Basso, Aina: Jenter og makt – i litteraturen og historia. (I: Jenter og makt! Kari Skjønsberg-dagene 2013. Jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen. Red. av Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg. Nasjonalbiblioteket 2013. (Bibliotheca Nova, 2-2013))

Berry, Charlotte: A golden age of translation. The publishing of Nordic children’s literature in the United Kingdom, 1950-1975. (I: The Journal of children’s literature studies, vol. 8, nr. 3, 2011)

Boiesen, Heidi Cortner: The IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People : a short overview. (I: Bookbird, vol. 51, nr. 4, 2013)

Botheim, Guri Sørumgård: Dikt for ungdom [Harald Nortun]. (I: Norsklæraren, nr. 4, 2013)

Brekke, Marit: Kvar er mor? På leit etter mødrer i barnelitteraturen.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/kvar-er-mor-pa-leit-… – barnebokritikk.no, artikkel, publisert 23.01.2014)

Brevik, Thomas: En tur til Azur, 40 år etter [Jon Bing].  (I: Bibliotekforum, nr. 6, 2013)

Bringsværd, Tor Åge: Barnekultur er ikke enkelt, men spennende. [Del I av tale ved lanseringen av nettstedet Periskop].
(I: http://www.barnebokkritikk.no/barnekultur-ikke-enk… – barnebokkritikk.no, aktuelt, publisert 24.09.2013)

Bringsværd, Tor Åge: Hvorfor dreper man ikke fantasien før? [Del II av tale ved lanseringen av nettstedet Periskop].
(I: http://www.barnebokkritikk.no/hvorfor-dreper-man-i… – barnebokkritikk.no, aktuelt, publisert 30.09.2013)

Brødreskift, Audhild: Høytlesning [Berit Brænne]. (I: Lokalhistorisk magasin, nr. 2, 2013)

Bøhn, Ingun: Elsa Beskow. (I: NUMER 95, nr. 1, 2013)

Carlsson, Maj Asplund og Johannes Lunneblad: Till ”vildingarnas” land. Barnboksförfattaren besöker förorten. (I: Nordisk barnehageforskning, vol. 6, 2013) [elektronisk ressurs]

Christensen, Bente: L’argent et la vie. La littérature pour jeunes filles dans la Norvège de l’entre-deux-guerres. (I: Deshima, nr. 6, 2012)

Christensen, Nina: Contemporary picturebooks in the Nordic countries. Consepts of literature and childhood. (I: Looking out and looking in. National identity in picturebooks of the new millennium. Ed. by Åse Marie Ommundsen. Novus Press 2013)

Christensen-Scheel, Boel: Barnelitteraturkritikkens samtidige estetikk.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/barnelitteraturkriti… – barnebokkritikk.no, artikkel, publisert 29.01.2014)

Dahle, Gro: Bilderböcker som lekplats. Om bilderböcker, allåldersperspektivet och hur det är att ha ett hustru-och-man-samarbete. (I: En fanfar för bilderboken! Redaktion Ulla Rhedin, Oscar K. och Lena Eriksson. Alfabeta 2013)

Eek, Birgitte: Serielitteraturutstillingen.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/utstill…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Eek, Birgitte: Stemmerett – hvem har den og hvem tar den? Det tålbare i barne- og ungdomslitteraturen.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/stemmer…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme)

Ekeland, Pia: En dramaturgisk strek [Lene Ask]. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2013)

Ekeland, Pia: Oversette oversettelser til barn og unge. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2013)

Ekeland, Pia: Usynlige tegneserier. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2013)

Engen, Arnfinn: Hans Aanrud – Gausdalsdiktaren. (I: Lokalhistorisk magasin, nr. 2, 2013)

Fiske, Anna: Bologna. (I: NUMER 96, nr. 2, 2013)

Fjeldberg, Guri: Diagnoser nok til alle.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/diagnoser-nok-til-al… – Jasså?!?, barnebokkritikk.no,  publisert 29.11.2012)

Fjeldberg, Guri: Er ungdomsboka dømt til usynlighet?
(I: http://www.barnebokkritikk.no/er-ungdomsboka-domt-… –  Jasså?!?, barnebokkritikk.no, publisert 30.05.2013)

Fjeldberg, Guri: Kunsten å skape en leseskare.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/kunsten-a-skape-en-l… – Jasså?!?, barnebokkritikk.no, publisert14.02.2013)

Fjeldberg, Guri: Selger banning bøker?
(I: http://www.barnebokkritikk.no/selger-banning-boker… – Jasså?!?, barnebokkritikk.no, publisert 21.03.2013)

Fjeldberg, Guri: Vold i lesegledens navn.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/vold-i-lesegledens-n… – Jasså?!? barnebokkritikk.no, publisert 25.04.2013)

Fjeldberg, Guri: «You brat». Maternal aggression as women’s empowerment in three recent picture books. (I: Bookbird, vol. 51, nr. 2, 2013)

Frøyland, Rikke: Tradisjon og fornying i to kunstnerbiografier for ungdom [Hilde Hagerup: Virginia Woolf og Stein Erik Lunde: Biografien om Edvard Munch. Livets dans]. (I: Bøygen, nr. 3, 2013)

Goga, Nina: Barns verdi. Om Per Sivles dyrebiografier i Illustreret Tidende for Børn. (I: Barn, nr. 3, 2013)

Goga, Nina: Myten om det frie og selvstendige nordiske barnet.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/myten-om-det-frie-og… – aktuelt, barnebokkritikk.no, publisert 30.10.2013)

Goga, Nina: Teknologi eller estetikk? Hvordan vurdere bildebokapper. (I: Bøygen, nr. 3, 2013)

Goga, Nina: Verdens beste fagbøker.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/mer-enn-rene-fakta/#… – artikkel, barnebokkritikk.no, publisert 16.05.2013)

Guanio-Uluru, Lykke: Harry Potter-serien: barnebok blir voksenroman.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/harry-potter-serien-… – artikkel, barnebokkritikk.no,  publisert 06.06.2013)

Gaarder, Jostein 1952- (I: Something about the author, vol. 246, 2012)

Halsnes, Line: Billedbøker 2012. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2013)

Harper, Morten: Dogmer om Donald. (I: Prosa, nr. 1, 2013)

Harper, Morten: Historier fra kjøkkenbordet. – Finstemt familiedrama ga Lene Ask Kulturdepartementets tegneseriepris. (I: Bok & Bibliotek, nr. 3, 2013)

Haugen, Morten Olsen: Allan Quatermain og Zu Vendi [H. Rider Haggard]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 43. Egmont 2013)

Haugen, Morten Olsen: Barnebøker som lokalhistorisk kilde. (I: Lokalhistorisk magasin, nr. 2, 2013)

Haugen, Morten Olsen: Fagbøker for hvite barn.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/fagboker-for-hvite-b… – Jasså?!?, barnebokkritikk.no, publisert 17.01.2013)

Haugen, Morten Olsen: Fem ulike forfatterroller i norsk barnesakprosa.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/fem-ulike-forfatterr… – artikkel, barnebokkritkk.no,  publisert 03.05.2013 og I: Barnebokforum, nr. 3, 2013)

Haugen, Morten Olsen: Verden rundt med visuelle detektiver [Bjørn Sortland og Trond Bredesen]. (I: NUMER 96, nr. 2, 2013)

Helgesen, Petra: En massakre i forkledning. 22. juli i norsk ungdomslitteratur.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/en-massakre-i-forkle…, artikkel, barnebokkritikk.no,  publisert 21.03.2013)

Hjorth Jørgensen, Anders: Til kamp mot svenskene [Carit Etlar]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 45. Egmont 2013)

Hole, Stian 1969- (I: Something about the author, vol. 250, 2013)

Holst, Inga Ragnhild: Historieforteljaren [Aina Basso]. (I: NB21, nr. 2, 2013)

Hosar, Kristian: Fødebygda vil minnast ein gløymd Aanrud. (I: Lokalhistorisk magasin, nr. 2, 2013)

Jensen, Eva: I Alpene og andre steder. Om å bli hjemsøkt av Heidi. (I: BU1304. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2013)

Jensen, Eiler: Sluk ikke lyset, før det er tændt [Stian Hole]. (: Børn & bøger, årg. 66, nr. 6, 2013)

Jensen, Reidar: Science fiction anno 1760. (I: Bok & Bibliotek, nr. 3, 2013)

Johansen, Stian: Biografier for barn. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2013)

Johanson, Stian: UBOK.NO med hårete mål. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2013)

Johansen, Stian: Ulvehjerte for ungdom. (I: Bok & samfunn, nr. 6, 2013)

Karlsen, Ole: Prøysens ordmusikk. Eksemplet «Lillebrors vise» (1949). (I: Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk. Red. av Ole Karlsen. Oplandske bokforlag 2013)

Kiil, Hanne: «Kom så går vi inn og snoker» – om serielitteratur og høytlesning for de minste.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/kom-sa-…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Kiil, Hanne: ”Nå er det nok!” – heltinneroller i endring.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/na-er-d…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme)

Kiil, Hanne og Elise Seip Tønnessen: Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet? (I: Barnboken, vol. 36, 2013)

Kiil, Hanne og Kjersti Lersbryggen Mørk: Ungdom og humor, serielitteratur og formidling.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/boka-er…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Kirkeby, Kathrine: Fantasynerd søker ekte heltinner.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/fantasynerd-soker-ek… – Jasså?!?, barnebokkritikk.no, publisert 18.04.2013)

Kverndokken, Kåre: Bildet av gutten i barnelitteraturen. Et riss langs en historisk linje. (I: Gutter og lesing. Red. av Kåre Kverndokken. Fagbokforlaget 2013. (LNUs skriftserie, nr. 194))

Kverndokken, Kåre: Bokas gripefaktor. (I: Gutter og lesing. Red. av Kåre Kverndokken. Fagbokforlaget 2013. (LNUs skriftserie, nr. 194))

Kverndokken, Kåre: Samtaler med fire forfattere om gutters lesing [Harald Rosenløw Eeg, Jørn Lier Horst, Arne Svingen, Bjørn Ingvaldsen]. (I: Gutter og lesing. Red. av Kåre Kverndokken. Fagbokforlaget 2013. (LNUs skriftserie, nr. 194))

Lande, Anne Kristin: Kvinnesak og barnelitteratur. Kari Skjønsbergs forskningsbidrag. Et innspill til forskningshistorien. (I: Jenter og makt! Kari Skjønsberg-dagene 2013. Jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen. Red. av Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg. Nasjonalbiblioteket 2013. (Bibliotheca Nova, 2-2013))

Larsen, Ann Sylvi og Beret Wicklund: «Det var ikke Den hellige ånd. Det var bæsj.» Erlend Loes Kurtby og barneleseren. (I: Norsklæraren, nr. 2, 2013)

Larsen, Dag: Seriebøkene kommer med barnelitteraturen, eller omvendt.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/seriebo…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Larsen, Dag: Serielitteratur og bokmarked. (I: Bibliotekaren, nr. 2, 2013)

Larsen, Dag: Syndikatbøkenes heltemodige innsats.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/serieli…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Larsen, Dag: Univers og kommers. Seriebøkene kommer med barnelitteraturen, eller omvendt. (I: Bibliotekaren, nr. 2, 2013)

Linhart, Silje Hernæs: Om politikk, kjønn og barnelitteratur. (I: Jenter og makt! Kari Skjønsberg-dagene 2013. Jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen. Red. av Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg. Nasjonalbiblioteket 2013. (Bibliotheca Nova, 2-2013))

Lowum, Ella Toft: Barnelitteraturen vs. sensuren 2-2.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/barnelitteraturen-vs… – Jasså?!?, barnebokkritikk.no, publisert 28.02.2013)

Lowum, Ella Toft: Når ungdom og voksne leser ungdomslitteratur. Om Uprisens og Brageprisens motstridende vurderinger. (I: Bøygen, nr. 3, 2013)

Lowum, Ella Toft og Hilde Mugaas: Kåring av Nordens beste barne- og ungdomsbok: omtrent som et pavevalg. (I: Bøygen, nr. 3, 2013)

Løwø, Asgaut Herje: Barnebøker fra kystmiljø [Emil Herje]. (I: Lokalhistorisk magasin, nr. 2, 2013)

Madsen, Ragnhild: Barnebøker 2012. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2013)

Malfang, Ragnhild: Fagbøker utgitt 2012. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2013)

Mariussen, Lina Undrum: Klar for de store formatene [samtale med Einar Ibenholt].
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/serieli…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Mariussen, Lina Undrum: Verden er full av ideer – en samtale med Tor Åge Bringsværd om hans serieunivers.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/verden-…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Meyer, Jonas Hansen: Sorte Bill, Sabeltann og jakten på oljen. (I: Bøygen, nr. 3, 2013)

Mitchell, Monica G.: Ein tekst uttrykt i to medium. «Johannes Jensen føler seg annerledes» som lydbok og bildebok. (I: BLFT, vol. 4, 2013)

Mjør, Ingeborg: Frå Apan fin (1999) til Hej då, lilla apa! (2008). Bildebok og animasjonsfilm – resepsjon og medieestetikk. (I: BLFT, vol. 4, 2013)

Moe, Mette: Bøker for gutter. (I: Gutter og lesing. Red. av Kåre Kverndokken. Fagbokforlaget 2013. (LNUs skriftserie, nr. 194))

Moy, Ole Peder: Høytlesing: Amen eller ja, men…
(I: http://www.barnebokkritikk.no/hoytlesing-amen-elle… –  Jasså?!?, barneokkritikk.no, Publisert 16.05.2013)

Munch-Møller, Marthe Glad: Festen er over [Ingvar Ambjørnsen]. (I: Lokalhistorisk magasin, nr. 2, 2013)

Mørk, Kjersti Lersbryggen: Blant snøffelhøns, skrumpenisser og en kulturminister – å le eller bli ledd av i bildebokserien om Reven og Grisungen. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/blant-s…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Mørk, Kjersti Lersbryggen: «Hvorfor må vi ALLTID ned i den stinknende kloakken?» Om humor, kjønn og hemoroider i Jo Nesbøs serie om Doktor Proktor.
(I: Norsklæraren, nr. 2, 2013 og I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/hvorfor…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Mørk, Kjersti Lersbryggen: ”Når barn får lov til å leke absolutt makt” – barnestemmens kår i Dødslekene og Barneregjeringen.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/nar-bar…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme og I: Bøygen, nr. 3, 2013)

Naveen, Neha: Fellene ved den flerkulturelle stemme.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/fellene…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme)

Nes, Otto: Alf Prøysen: En av våre store diktere. ( I: Otto Nes: Mine favoritter. Fra Carl Deichman til Alf Prøysen. Kulturpersonligheter vi ikke må glemme. Chr. Tønsbergs nye forlag 2013).

Nestegard, Dag H. Gresk mytologi er topp moderne [Rick Riordan]. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2013)

Nestegard, Dag H. Tar styringa i Omnipax [Erle Stokke]. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2013)

Nilssen, Olaug: Brett og nett er rett. (I: BU1304. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2013)

Nissen, Hans N.: Maria Parr – forfatteren som gjør det lokale spennende. (I: Lokalhistorisk magasin, nr. 2, 2013)

Olsen, Edel: Samiske Barne- og ungdomsbøker 2012. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2013)

Ommundsen, Åse Marie: Nasjonal traumebearbeiding i sanglyrikk for barn og unge etter 22/7. (BLFT, vol. 4, 2013)

Ommundsen, Åse Marie: Tales of the king. Building national identity in contemporary Norwegian picturebooks about the king. (I: Looking out and looking in. National identity in picturebooks of the new millennium. Ed. by Åse Marie Ommundsen. Novus Press 2013)

Ousland, Bjørn: Fra tegneseriestrek til bokserieunivers.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/fra-teg…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Oxfeldt, Elisabeth: Postfeministisk revisionisme i Lene Asks tegneserieroman Hitler, Jesus og farfar. (I: Edda, nr. 2, 2013)

Prøitz, Lin: «Det er bare det at den er så spennende!»
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/serieli…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Prøitz, Lin: Stemme – samfunn.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/stemme-…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme)

Ranheim, Bente: Ungdomsbøker 2012. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2013)

Rees, Ellen: Domesticated wilderness in two Norwegian children’s classics [Hans Aanrud: Sidsel Sidsærk (1903) og Marie Hamsun: Bygdebørn hjemme og paa sæteren (1924)]. (I: Scandinavian Studies, vol. 82, no.1, 2011)

Rhedin, Ulla: Allkonstnär från Argentina [Isol, Almaprisvinner 2013].
(I: http://www.barnebokkritikk.no/allkonstnar-fran-arg… – artikkel, barnebokkritikk.no, publisert 27.05.2013)

Semmingsen, Inga: Unge voksne. John Green setter ungdomslitteraturen inn i varmen. (I: Vinduet, nr. 1, 2013)

Skardhamar, Anne-Kari: National and European identity in six Faroese picturebooks. (I: Looking out and looking in. National identity in picturebooks of the new millennium. Ed. by Åse Marie Ommundsen. Novus Press 2013)

Skaret, Anne: Å være en barnelitterær klassiker. Harriet Beecher Stowes Onkel Toms hytte. (I: BLFT,vol. 4, 2013)

Skeie, Jon: Der litteraturen finner sted. På sporet av det lokale i barneboka [Signe Pedersen og Nils F. Jacobsen]. (I: Lokalhistorisk magasin, nr. 2, 2013)

Skylstad, Cora: Barnebokforlag i vekst. Gresvik forlag. (I: Bok & samfunn, nr. 6, 2013)

Skylstad, Cora: Barnebokkritikk under lupen. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2013)

Skylstad, Cora: Det kan jo gå riktig galt [Bjørn Sortland og Tyra Teodora Tronstad]. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2013)

Skylstad, Cora: Dystopisk fantasy for voksne. Forfatterintervju Samantha Shannon. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2013)

Skylstad, Cora: En bok kan være en venn, en vikar og et vitne. Gro Dahle. Forfatterintervju. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2013)

Skylstad, Cora: I Holes hode [Stian Hole]. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2013)

Skylstad, Cora: Krim for alle aldre [Jørn Lier Horst]. (I: Bok & samfunn, nr. 3, 2013)

Skylstad, Cora: Litterære brudd. Hvordan skildres skilsmisser i barnelitteraturen? (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2013)

Skylstad, Cora: Ni år gammel forfatter. Zeb Bacary Stenseng Gulbrandsen. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2013)

Skylstad, Cora: Seriemonomani? (I: Bok & samfunn, nr. 3, 2013)

Slettan, Svein: Kasper scorer! Om ein serie fotballbøker med gutar i hovudrollene. (I: Gutter og lesing. Red. av Kåre Kverndokken. Fagbokforlaget 2013. (LNUs skriftserie, nr. 194))

Slettan, Svein: Ski tracks in the wilderness. Nature and nations in Norwegian young adult books from the 1930s. (I: The nation in children’s literature. Nations of childhood. Red. av Christopher (Kit) Kelen og Björn Sundmark. Routledge  2013. (Children’s literature and culture))

Storø, Ole I.B.: Kårer ungdommens favoritt. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2013)

Storø, Ole I.B.: Ungdommens kritikerpris: Har blitt bedre lesere. (I: Bok & samfunn, nr. 3, 2013)

Sunde, Ole Robert: Robinson Kreutznaer eller Robinson Crusoe. (I: Bokvennen, nr. 2, 2013)

Sunne, Linn T: Barnebok-apper – bok eller spill? (I: Barnebokforum, nr. 3, 2012)

Sunne, Linn T.: Barnebokkritikk – fra begge sider av bordet.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/fra-begge-sider-av-b… – aktuelt, barnebokkritikk.no, publisert 19.11.2013)

Sunne, Linn T.: Lett å lese – lett å skrive.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/lett-a-lese-lett-a-s… – Jasså?!?, barnebokkritikk.no, publisert 11.04.2013)

Sunne, Linn T.: Vet ungdommene selv best?
(I: http://www.barnebokkritikk.no/vet-ungdommene-selv-… – aktuelt, barnebokkritikk.no, publisert 03.02.2014)

Svendsen, Caroline M.: Fascinert av fantasy [Ingrid Wreden Kåss]. (I: Bok & Bibliotek, nr. 3, 2013)

Svensen, Åsfrid: Folk og fe: Dyra i Hans Aanruds fortellinger – aktører i samspill med menneskene. (I: Om det store i det små. Hans Aanrud 150 år. Red. av Geir Haugsbakk, Hans-Jørgen Wallin Weihe og Ivar B. Blekastad. Gausdal historielag 2013)

Søylen, Janne Karin og Petra J. Helgesen: Mager nynorsk bokvår.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/mager-nynorsk-bokvar… – Jasså?!?, barnebokkritikk.no, publisert 14.03. 2013)

Thorbjørnsen, Renate: Mellom det konkrete og det abstrakte [Øyvind Torseter] (I: NUMER 96, nr. 2, 2013)

Thorbjørnsen, Renate: Må vi vokte oss for klisjéene? [stereotypier i bildebøker] (I: NUMER 96, nr. 2, 2013)

Thorbjørnsen, Renate: Naturtro tegninger av utrolige dyr [Ester van Hulsen]. (I: NUMER 97, nr. 3, 2013)

Tinholt, Elin: Det gutter vil ha [Trond Bredesen, illustratør av Bjørn Sortlands serie  Kunstdetektivene]. (I: NB21, nr. 2, 2013)

Tinholt, Elin: Prøysen og Præstvegen. (I: NB21, nr. 2, 2013)

Tronstad, Tyra Teodora: Det vanskeligste [om litteraturformidling og eget forfatterskap]. (I: BU1303. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2013)

Törnqvist, Lena: Moderliga amasoner – starka kvinnogestalter i Astrid Lindgrens författarskap. (I: Jenter og makt! Kari Skjønsberg-dagene 2013. Jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen. Red. av Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg. Nasjonalbiblioteket 2013. (Bibliotheca Nova, 2-2013))

Ullström, Sten-Olof: Himlen är skön! Om sorg och livsbejakelse i Stian Holes Annas Himmel. (I: Bøygen, nr. 3, 2013)

Vormeland, Hedda: Dobbel dose Collett. (I: Prosa, nr. 4, 2013)

Vormedal, Hedda: Rojal underholdning [Jon Ewo og Geir Moen (ill.): Norske konger og dronninger]. (I: Prosa, nr. 1, 2013)

Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Marie Smith- Solbakken: Utenlandske utgivelser av Hans Aanrud. (I: Om det store i det små. Hans Aanrud 150 år. Red. av Geir Haugsbakk, Hans-Jørgen Wallin Weihe og Ivar B. Blekastad. Gausdal historielag 2013)

Willemark, Kajsa: Alf, Alf, Astrid och alla de andra. (I:  Willemark, Kajsa: Från New York till Lönneberga. En bok om Björn Berg. Langenskiöld 2011)

Økland, Einar: Barnebøker i ei krigstid. (I: Økland, Einar: Fotgjengar med fotnotar. Småprosa. Samlaget 2013)

Økland, Einar: Bragd, 1941 [barneblad]. (I: Økland, Einar: Fotgjengar med fotnotar. Småprosa. Samlaget 2013)

Økland, Einar: Glanstid for norske glansbilde. (I: Økland, Einar: Fotgjengar med fotnotar. Småprosa. Samlaget 2013)

Økland, Einar: Inn i manntalet – eller utanfor? [Harald Damsleth]. (I: Økland, Einar: Fotgjengar med fotnotar. Småprosa. Samlaget 2013)

Økland, Einar: Mumling om allalder – berre mi? (I: BU1303. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2013 og i: Økland, Einar: Fotgjengar med fotnotar. Småprosa. Samlaget 2013)

Ørjasæter, Kristin: Anne fra Bjørkely – pikebokserie fra den gang kvinnene snart skulle få stemmerett.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/serieli…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Ørjasæter, Kristin: Da ungpikene fikk en fortellerstemme.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/da-ungp…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme)

Ørjasæter, Kristin: Den tilslørte kvinnestemmen. Fremstillingen av Camilla Collett for barn og unge. (I: Jenter og makt! Kari Skjønsberg-dagene 2013. Jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen. Red. av Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg. Nasjonalbiblioteket 2013. (Bibliotheca Nova, 2-2013))

Ørjasæter, Kristin: Det selvstendige barnet i barnelitteraturen.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/det-sel…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme)

Ørjasæter, Kristin: Fagbøker for barn og unge.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/faglitt…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Ørjasæter, Kristin: Kan øynene tale? Om den andres uvelkomne stemme.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/kan-oyn…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme)

Ørjasæter, Kristin: Kjærlighet? Skrekk og gru!
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/kjaerli…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Ørjasæter, Kristin: Samiske stemmer i barnelitteraturen.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/samiske…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme)

Ørjasæter, Kristin: Tarzan – den første superhelt i mediehistorien.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/serieli…. Norsk barnebokinstitutt. Vår 2013: Serielitteratur)

Ørjasæter, Kristin: Wild nature revisited. Negotiations of the national self-imagination. (I: The nation in children’s literature. Nations of childhood. Red. av Christopher (Kit) Kelen og Björn Sundmark. Routledge  2013. (Children’s literature and culture))

Ørjasæter, Kristin: «Å gi barn stemme». (I: Bok & samfunn, nr. 11, 2013)

Ørjasæter, Kristin: «Å gi barn stemme» – om utstillingen.
(I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/a-gi-ba…. Norsk barnebokinstitutt. Høst 2013: Å gi barn stemme)

Österlund, Mia: Starka flickor i nordisk bilderbok. Hur bilderboksflickan gestaltas av Pija Lindenbaum och Stina Wirsén. (I: Jenter og makt! Kari Skjønsberg-dagene 2013. Jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen. Red. av Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg. Nasjonalbiblioteket 2013. (Bibliotheca Nova, 2-2013))

Østenstad, Inger: Slik gikk det til. Historien om Barnebokkritikks tilblivelse – et tilbakeblikk.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/slik-gikk-det-til/#…. – aktuelt, barnebokkritikk.no, publisert 10.10.2013)

Aalstad, Nina: Historisk prisvinner. Karikko. [vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris].
(I: http://www.barnebokkritikk.no/historisk-prisvinner… – aktuelt, barnebokkritikk.no, publisert 05.09.2013)

Aalstad, Nina: Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.
(I: http://www.barnebokkritikk.no/nordisk-rads-barne-o… – aktuelt, barnebokkritikk.no, publisert 05.09.2013)

Aalstad, Nina: Ti år med Barnebokkritikk – og minst ti ganger ti år til!
(I: http://www.barnebokkritikk.no/nordisk-rads-barne-o… – aktuelt, barnebokkritikk.no, publisert 30.10.2013)

 

Temanummer

Bok & samfunn. Tema: Barn og ungdom, nr. 10, 2013

Bøygen. Barne- og ungdomslitteratur, nr. 3, 2013

Lokalhistorisk magasin. Tema: Barnebøker og lokalhistorie, nr. 2, 2013

 

Bibliografier

Se tidligere bibliografier her