Om NBI

IMAG2577
NBI holder til i «Halvbroren» ved Solli Plass i Oslo.

Norsk barnebokinstitutt (NBI) ble stiftet i 1979. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, nettstudium, formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. NBIs virksomhet brukes aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører. Vi tilbyr også forsker- og lesesalsplasser.

NBI eier en stor boksamling som forvaltes av Nasjonalbiblioteket. Forskningslitteraturen og de 3 siste års fag- og skjønnlitterære utgivelser befinner seg på NBIs lesesal. Tidligere utgivelser er tilgjengelige fra Nasjonalbibliotekets magasin. Utlån av bøker skjer gjennom Nasjonalbibliotekets utlånssystem.

Hvor finner du oss?
Instituttet holder til i 4. etasje i bygget «Halvbroren» i Observatoriegaten 1B i Oslo. Se kart
Telefon: 23 13 13 70 / e-post: post@barnebokinstituttet.no

 

Utsnitt fra NBIs lesesal
Utsnitt fra NBIs lesesal

Forskning

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet.  Vårt pågående forskningsprosjekt i perioden 2016-2018 er Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse, og NBI har også hatt to stipendiater som har vært knyttet til vårt tidligere forskningsprosjekt Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers.   Den ene har disputert og den andre holder på med avhandlingen. I tillegg til egen forskning, samarbeider NBI med høgskoler og universiteter om ulike forskningsprosjekter og nettverkssamlinger og arrangerer åpne forskningsforedrag. Ny forskning formidles også via NBIs eget open access nettidsskrift, Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT), via nyhetssaker om forskning, og fagartikler på våre temasider på nett. Annethvert år deler instituttet også ut NBI-stipendet til et aktuelt barnelitterært forskningsprosjekt, med midler fra Kari Skjønsbergs fond

Forskerplass
Forskerplass på NBIs lesesal.

Utdanning og kurs

Forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur

Forfatterutdanningen ved NBI er landets eneste forfatterutdanning spesielt rettet mot dem som ønsker å skrive skjønnlitteratur for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst. Blant disse er det avsatt to studentplasser med stipend til søkere med bakgrunn fra Asia, Midtøsten, Afrika eller Latin-Amerika. Studiet er NOKUT-godkjent og gir dermed studiepoeng og rett til lån i Statens Lånekasse. Se også Lovdatas Forskrift om oppstak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt.

Nettstudium i samtidslitteratur

NBI åpnet i 2014 et nettbasert deltidsstudium i samtidslitteratur. Studiet har som mål å styrke kunnskapen om ny barne- og ungdomslitteratur og  retter seg mot bibliotekansatte, lærere, kritikere og andre som formidler litteratur til barn og unge. Studiet kan også være utfyllende og supplerende til mer omfattende studietilbud fra andre læringsinstitusjoner. Undervisningen går over to  semester for at det skal kunne kombineres med full jobb.

Kurs og studiebesøk

NBI har lang erfaring med litteraturformidling og kursvirksomhet overfor lærere, førskolelærere, studenter, bibliotekarer, illustratører og andre på fagfeltet. NBI tilbyr ulike kurs i tillegg til  gruppebesøk/studiebesøk med foredrag om nyere norsk barne- og ungdomslitteratur, også på engelsk. Besøk må avtales på forhånd.

Rapping 2
Ungdom som har deltatt på NBIs skrivekurs opptrer.

Formidling

NBI utvikler kunnskap om ulike temaer i barnelitteraturen. Hvert tema resulterer i en artikkelsamling på siden Våre fagartikkelsamlinger. De siste årene har NBI skrevet om serielitteratur, Stemmerettsjubileet og Grunnlovsfeiringen, litteraturformidling og barnets stemme i litteraturen. Kunnskapen formidles via arrangementer, nyhetsbrev og sosiale medier. Vi har siden 2009 også løftet fram illustratører på feltet i vår serie Månedens illustratør.

Utstilling 1
Fra Grunnlovsutstillingen i NBIs lokaler.

Arrangementer

NBI tilbyr mellom 8 og 10 arrangementer for publikum hvert år. Arrangementene varierer fra forskningsseminar, utstillingsåpninger, prisutdelinger, boklanseringer og temaforedrag. Følg med på våre sider, og følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter, eller abonnér på vårt nyhetsbrev (meld deg på nederst på nettsidens forside).

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur
Kulturdepartementet foretar årlig en premiering av årets beste barne- og ungdomsbøker. Kulturdepartementets priser er Norges største på det barnelitterære feltet. Siden 2003 har NBI administrert jury og prisutdeling på vegne av departementet. Kategoriene det deles ut priser i kan variere noe fra år til år, men det deles som regel ut priser innenfor følgende priskategorier: Litteraturprisen, Bildebokprisen, Fagbokprisen, Debutantprisen, Illustrasjonsprisen, Oversetterprisen og Tegneserieprisen.

Alle vinnerne
Vinnere av KUD-prisene for bokåret 2013.

Publikasjoner

BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift (Nordic Journal of Childlit Aestethics) er et nordisk fagfellereferert elektronisk forskningstidsskrift som ble etablert i 2010. Tidsskriftet har et nordisk redaksjonsråd med rullerende redaktøransvar. Det er tilgjengelig i Open Access og publiserer forskningsartikler på nordiske språk samt engelsk. BLFT har tatt mål av seg til å utforske barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn.

banner blft

Andre viktige utgivelser NBI har medvirket til er:

  • Antologien Litteraturformidlingens arenaer og praksiser  er basert på resultatene fra instituttets forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse, og drøfter hvordan litteratur for barn og unge formidles på ulike fysiske arenaer og gjennom ulike medier. Antologien er redigert av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. I tillegg til dem, bidrar Øystein Espe Bae, Boel Christensen-Scheel, Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Hanne Kiil, Dag Larsen, Anne-Stefi Teigland, Åse Kristine Tveit og Elise Seip Tønnessen med bidrag.
  • Monografien Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse  er basert på resultatene fra instituttets forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse og rapporterer både fra det kunstneriske utviklingsarbeidet med tekst- og formidlingsarbeid og fra den empiriske studien samt gir en presentasjon av den litteratur som presenteres gjennom DKS. Monografien er skrevet av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret i fellesskap. I tillegg bidrar Hilde Hagerup med et kapittel om det kunstneriske utviklingsarbeidet som hun, Endre Lund Eriksen og Anna Fiske har gjennomført underveis i prosjektet.
  • Jakten på fortellinger – Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (Universitetsforlaget 2014), redigert av Elise Seip Tønnessen, er basert på resultatene fra NBIs forskningsprosjekt Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers (2011-2014). Prosjektet har satt søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom blant annet bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag.
  • Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? Artikkelsamling fra nordisk forskningskonferanse i Oslo 2012, og Aktuell nordisk barnebokforskning, artikkelsamling fra nordisk forskningskonferanse i Stockholm 2010, begge publisert i Open Acces-format i BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift.
  • Årboka Litteratur for barn og unge som ble gitt ut fra 1998 til og med 2010, og ble redigert og utviklet av NBI med Det Norske Samlaget som forlegger. Årboka inneholder foruten artikler om forskning og kritikk, intervju med forfattere og forfatteressays, samt statistikk, bibliografier og oversikt over litterære priser.
  • Norsk barnebokinstitutt. Bidrag til barnelitterær faghistorie av Karin Beate Vold, Skrifter nr. 7 2011, NBIs skriftserie.
  • Norsk barnelitteraturhistorie av Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold, Samlaget 1997/2005.
  • Inn i teksten, ut i livet av Marianne Lillesvangstu, Elise Seip Tønnessen og Hanne Dahll-Larssøn (red.), Fagbokforlaget 2007.
  • Drivkrafta bak teksten, bidrag til ein norsk barnebokpoetikk ved Årbokas redaktører Karin Beate Vold og Per Olav Kaldestad, Samlaget 2008.

.