Årboka Litteratur for barn og unge 2000

Årboka 2000

Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.)

Samlaget 2000

Årets utgave inneholder ulike innfallsvinkler til temaet kritikk og flere av bidragsyterne drøfter hva kravene til kvalifiserte anmeldelser bør være. For å spisse diskusjonen har fire litteraturkritikere levert en anmeldelse av samme bok.

I tillegg finner vi personlige bidrag om å skrive for barn og unge, og om å møte og ta i mot kritikk.

For bestilling: kontakt Det Norske Samlaget