Lydbilder. Mediene og det akustiske

Lydbilder. Mediene og det akkustiske

Gunnar Iversen og Asbjørn Tiller

Universitetsforlaget, 2014

«The dominance of the visual has in fact dulled all of our senses, especially our hearing.» Dette sitatet av akustikeren Trevor Cox understreker hvordan hørselen og lydens betydning har blitt skjøvet i bakgrunnen. Forfatterne av Lydbilder vil i denne boka først og fremst konsentrere seg om lyden, men de tar også for seg hvordan de audiovisuelle mediene preges av samspillet mellom bilde og lyd.

I første del av boka gis en generell introduksjon. Foruten den teknologiske utviklingen på lydområdet og hvilke funksjoner lyden har i ulike fortellinger, får leseren en innføring i viktige begreper og elementer i en lydanalyse.

Seks medietekster analyseres i bokas andre del. Her vektlegges den akustiske dimensjonen i film, tv-serier, dokumentarserier og moderne kunst.